Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Το παρόν έγγραφο αποτελεί την δήλωση μας σχετικά με τον τρόπο συλλογής, επεξεργασίας και αποθήκευσης των Προσωπικων Δεδομένων των επισκεπτών του ιστότοπου μας: www.koumistoys.gr.

Αναγνωρίζουμε ότι η διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων είναι σημαντικό ζήτημα γι’ αυτό με την παρούσα πολιτική διασφάλισης των προσωπικών δεδομένων επιθυμούμε να εξηγήσουμε τις πρακτικές μας σχετικά με τη διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων που συλλέγουμε όταν επισκέπτεστε αυτήν την δικτυακό τόπο.

Παρακαλούμε να διαβάστε την πολιτική διασφάλισης προσωπικών δεδομένων προσεκτικά πριν μας παρέχετε οποιεσδήποτε πληροφορίες προσωπικού χαρακτήρα.

Ο ιστότοπος www.koumis.gr αποτελεί τη δικτυακή παρουσία της εταιρίας μας «ΚΟΥΜΗΣ Ο.Ε. ΠΑΙΔΙΚΑ ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ».

Ιδιοκτήτης και Ελεγκτής Δεδομένων

Ιδιοκτήτης: ΚΟΥΜΗΣ Ο.Ε. ΠΑΙΔΙΚΑ ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
Διεύθυνση Email: koumistoys@windowslive.com
Διεύθυνση Επικοινωνίας: Λεωφόρος Ενώσεως 92, 82132, Χίος

Τύπος των Προσωπικών Δεδομένων που συλλέγουμε

Στον ιστότοπο www.koumistoys.gr, προσπαθούμε να παραδώσουμε υψηλής ποιότητας υπηρεσίες στους επισκέπτες μας.

Για τον σκοπό αυτό, ο ιστότοπος μας συλλέγει τους παρακάτω τύπους Προσωπικών Δεδομένων (δεν χρησιμοποιούμε κανενός είδους third party υπηρεσία): Όνομα, Χώρα, Διεύθυνση Email, Αρ. Τηλεφώνου και Cookies.

Λεπτομερής περιγραφή σχετικά με τον κάθε τύπο των Προσωπικών Δεδομένων που συλλέγουμε παρέχεται σε συγκεκριμένα σημεία της παρούσας Πολιτικής Προστασίας ή με εξειδικευμένα κείμενα οδηγιών που εμφανίζονται στην οθόνη του χρήστη πριν από τη Συλλογή των Προσωπικών του Δεδομένων.

Τα Προσωπικά Δεδομένα μπορούν να δοθούν από τον ίδιο τον χρήστη  ή, σε περίπτωση που πρόκειται για Δεδομένα Χρήσης, να συλλεχθούν αυτόματα όποτε ο χρήστης χρησιμοποιεί τον ιστότοπο μας.

Εκτός και αν ορίζεται διαφορετικά, όλα τα δεδομένα που ζητούνται από τη φόρμα Επικοινωνίας της Ιστοσελίδας είναι υποχρεωτικά και η μη παροχή αυτών των Δεδομένων μπορεί να καταστήσει αδύνατη την παροχή των υπηρεσιών της στον παρόντα ιστότοπο. Σε περιπτώσεις όπου ο ιστότοπος αυτός δηλώνει συγκεκριμένα ότι ορισμένα δεδομένα δεν είναι υποχρεωτικά, οι χρήστες είναι ελεύθεροι να μην κοινοποιούν τα δεδομένα αυτά χωρίς συνέπειες στη διαθεσιμότητα ή τη λειτουργία της Υπηρεσίας.

Οι χρήστες που είναι αβέβαιοι σχετικά με τα υποχρεωτικά προσωπικά δεδομένα είναι ευπρόσδεκτοι να επικοινωνήσουν με τον Ιδιοκτήτη χρησιμοποιώντας τα στοιχεία επικοινωνίας που παρέχονται στην κορυφή αυτής της σελίδας.

Οποιαδήποτε χρήση των Cookies από αυτόν τον Ιστότοπο εξυπηρετεί το σκοπό της παροχής της Υπηρεσίας που απαιτείται από τον Χρήστη, εκτός από οποιονδήποτε άλλο σκοπό περιγράφεται στο παρόν έγγραφο και στην Πολιτική Cookies.

Μέθοδος και Τόπος Επεξεργασίας των Δεδομένων

Μέθοδοι επεξεργασίας

Ο Ιδιοκτήτης λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα ασφαλείας για να αποτρέψει την άνευ αδείας πρόσβαση, αποκάλυψη, τροποποίηση ή μη εξουσιοδοτημένη καταστροφή των Δεδομένων που συλλέγονται από τον ιστότοπο.

Ωστόσο, είναι ιδιαίτερα σημαντικό να σημειωθεί ότι δεν υπάρχει αποθήκευση των Προσωπικών Δεδομένων που παρέχει ο Χρήστης, μέσω της φόρμας επικοινωνίας μας, στη βάση δεδομένων του Ιστοτόπου ή σε μια λίστα newsletter. Απλώς λαμβάνουμε ένα εισερχόμενο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από εσάς στη διεύθυνση email μας.

Η επεξεργασία δεδομένων, στον λογαριασμό μας ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, πραγματοποιείται με τη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών και / ή εργαλείων που έχουν ενεργοποιηθεί με τεχνολογία πληροφορικής, ακολουθώντας οργανωτικές διαδικασίες και τρόπους που σχετίζονται αυστηρά με τους υποδεικνυόμενους σκοπούς.

Εκτός από τον Ιδιοκτήτη, σε ορισμένες περιπτώσεις, τα Προσωπικά σας Δεδομένα ενδέχεται να είναι προσβάσιμα σε ορισμένα είδη υπεύθυνων προσώπων που ασχολούνται με τη λειτουργία του Δικτυακού Τόπου (Νομικός Σύμβουλος, Διαχειριστής Ιστότοπου) ή συνεργάτες (όπως προμηθευτές τεχνικών υπηρεσιών, πάροχοι φιλοξενίας ιστοτόπων, εταιρείες πληροφορικής) που διορίζονται, αν είναι απαραίτητο, από τον Ιδιοκτήτη ως Επεξεργαστές Δεδομένων.

Ο ενημερωμένος κατάλογος αυτών των συνεργατών μπορεί να ζητηθεί από τον Ιδιοκτήτη ανά πάσα στιγμή.

Νομική βάση της επεξεργασίας

Ο Κάτοχος μπορεί να επεξεργαστεί Προσωπικά Δεδομένα σχετικά με Χρήστες, εάν ισχύει ένα από τα παρακάτω:

 • Οι χρήστες έχουν δώσει τη συγκατάθεσή τους για έναν ή περισσότερους ειδικούς σκοπούς. Σημείωση: Σύμφωνα με ορισμένες νομοθεσίες, ο κάτοχος μπορεί να επεξεργαστεί Προσωπικά Δεδομένα έως ότου ο Χρήστης αντιταχθεί σε τέτοια επεξεργασία («opt-out»), χωρίς να χρειάζεται να βασιστεί σε συναίνεση ή σε οποιαδήποτε άλλη από τις ακόλουθες νομικές βάσεις. Αυτό, ωστόσο, δεν ισχύει, όταν η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα υπόκειται στον ευρωπαϊκό νόμο περί προστασίας δεδομένων
 • Η παροχή των Δεδομένων είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση συμφωνίας με τον Χρήστη ή / και για τυχόν προ-συμβατικές υποχρεώσεις του
 • Η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τη συμμόρφωση με μια νομική υποχρέωση στην οποία υπόκειται ο Ιδιοκτήτης
 • Η επεξεργασία σχετίζεται με έργο που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον ή για την άσκηση δημόσιας εξουσίας που έχει ανατεθεί στον Ιδιοκτήτη
 • Η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τους σκοπούς των νόμιμων συμφερόντων που επιδιώκει ο Ιδιοκτήτης ή τρίτος.

Σε κάθε περίπτωση, ο Κύριος είναι πρόθυμος να διευκρινίσει με σαφήνεια την ειδική νομική βάση που ισχύει για τη μεταποίηση και ειδικότερα κατά πόσον η παροχή Προσωπικών Δεδομένων αποτελεί συμβατική απαίτηση ή απαίτηση για σύναψη σύμβασης.

Τόπος Επεξεργασίας

Τα Δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία στα γραφεία λειτουργίας του Κατόχου και σε οποιοδήποτε άλλο μέρος όπου βρίσκονται τα μέρη που εμπλέκονται στην επεξεργασία.

Ανάλογα με την τοποθεσία του χρήστη, οι μεταφορές δεδομένων ενδέχεται να συνεπάγονται τη μεταφορά των δεδομένων του χρήστη σε χώρα διαφορετική από τη δική τους. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τον τόπο επεξεργασίας των μεταφερθέντων Δεδομένων, οι Χρήστες μπορούν να ελέγξουν την ενότητα που περιέχει λεπτομέρειες σχετικά με την επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων.

Χρόνος Διατήρησης Προσωπικών Δεδομένων

Τα Προσωπικά Δεδομένα αποθηκεύονται για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται από τον σκοπό για τον οποίο έχουν συλλεχθεί.

Επομένως:

 • Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται για σκοπούς που σχετίζονται με την εκτέλεση μιας σύμβασης μεταξύ του ιδιοκτήτη και του χρήστη διατηρούνται μέχρις ότου ολοκληρωθεί η σύμβαση.
 • Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται για τους σκοπούς των νόμιμων συμφερόντων του Κατόχου διατηρούνται για όσο διάστημα χρειάζεται για την εκπλήρωση αυτών των σκοπών. Οι χρήστες μπορούν να βρουν συγκεκριμένες πληροφορίες σχετικά με τα νόμιμα συμφέροντα που επιδιώκονται από τον Κύριο στα σχετικά τμήματα αυτού του εγγράφου ή επικοινωνώντας με τον κάτοχο.

Ο Ιδιοκτήτης έχει τη δυνατότητα να διατηρεί τα προσωπικά δεδομένα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα εάν ο χρήστης έχει δώσει τη συγκατάθεσή του για την εν λόγω επεξεργασία και εφόσον η συναίνεση αυτή δεν αποσυρθεί. Επιπλέον, ο Ιδιοκτήτης μπορεί να υποχρεωθεί να διατηρεί τα Προσωπικά Δεδομένα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα όποτε αυτό απαιτείται για την εκπλήρωση νομικής υποχρέωσης ή κατόπιν εντολής μιας Δημόσιας Αρχής.

Μόλις λήξει η περίοδος διατήρησης, τα Προσωπικά Δεδομένα θα διαγραφούν. Ως εκ τούτου, το δικαίωμα πρόσβασης, το δικαίωμα διαγραφής, το δικαίωμα διόρθωσης και το δικαίωμα μεταφοράς δεδομένων δεν μπορούν να εκτελεστούν μετά τη λήξη της περιόδου διατήρησης.

Ο σκοπός της επεξεργασίας

Τα Δεδομένα σχετικά με τον Χρήστη συλλέγονται για να επιτρέπουν στον Ιδιοκτήτη να παρέχει τις Υπηρεσίες του, καθώς και για τους ακόλουθους σκοπούς: Επικοινωνία με τον Χρήστη.

Οι χρήστες μπορούν να βρουν περισσότερες λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τους σκοπούς αυτής της επεξεργασίας και σχετικά με τα συγκεκριμένα Προσωπικά Δεδομένα που χρησιμοποιούνται για κάθε σκοπό στις αντίστοιχες ενότητες αυτού του εγγράφου.

Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων

Τα προσωπικά δεδομένα συλλέγονται για τους σκοπούς που αναφέρονται ήδη και χρησιμοποιούν τις ακόλουθες υπηρεσίες:

Επικοινωνία με το Χρήστη

Συμπληρώνοντας τη φόρμα επικοινωνίας με τα Δεδομένα του, ο Χρήστης εξουσιοδοτεί τον παρόντα Δικτυακό Τόπο να χρησιμοποιήσει αυτά τα στοιχεία για να απαντήσει σε αιτήσεις κράτησης ή αιτήματα για πληροφορίες, όπως υποδεικνύεται από την επικεφαλίδα της εκάστοτε φόρμας. Δεν γίνεται αποθήκευση των Προσωπικών Δεδομένων που παρέχει ο Χρήστης, μέσω της φόρμας επικοινωνίας μας, στη βάση δεδομένων του Ιστοτόπου ή σε μια λίστα αλληλογραφίας Newsletter. Απλώς λαμβάνουμε ένα εισερχόμενο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από εσάς στη διεύθυνση email μας.

Αν, κατά το χρόνο συμπλήρωσης της φόρμας επικοινωνίας μας, ένας χρήστης επέλεξε να συναινέσει να λάβει μελλοντικές προσφορές από εμάς, τότε κατά καιρούς θα λάβει σχετικά εξατομικευμένα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Ο χρήστης μπορεί να αναιρέσει αυτήν την ενέργεια όποτε το επιθυμεί, στέλνοντας ένα σχετικό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου επικοινωνίας μας.

Προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε: Όνομα, Χώρα, Διεύθυνση email (καθώς και Αριθμό Τηλεφώνου σε περίπτωση που οι επισκέπτες συμπληρώσουν τα αντίστοιχα πεδία). 

Σύνδεσμοι σε άλλους ιστότοπους

Ο ιστότοπος μας ενδέχεται να περιέχει συνδέσμους προς άλλους ιστότοπους. Ωστόσο, μόλις χρησιμοποιήσετε αυτούς τους συνδέσμους για να φύγετε από τον ιστότοπό μας, θα πρέπει να σημειώσετε ότι δεν έχουμε κανέναν έλεγχο στους άλλους ιστότοπους. Ως εκ τούτου, δεν μπορούμε να είμαστε υπεύθυνοι για την προστασία και την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που παρέχετε κατά την επίσκεψή σας σε τέτοιους ιστότοπους και οι εν λόγω ιστότοποι δεν διέπονται από αυτή τη δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων. Θα πρέπει να είστε προσεκτικοί και να ελέγχετε τη δήλωση προστασίας απορρήτου που ισχύει για εκείνον τον ιστότοπο.

Τα δικαιώματα των Χρηστών

Οι χρήστες μπορούν να ασκούν ορισμένα δικαιώματα όσον αφορά τα δεδομένα που επεξεργάζονται από τον Ιδιοκτήτη.

Ειδικότερα, οι χρήστες έχουν το δικαίωμα να κάνουν τα εξής:

 • Να αποσύρουν τη συγκατάθεσή τους όταν έχουν προηγουμένως δώσει τη συγκατάθεσή τους για την επεξεργασία των Προσωπικών τους Δεδομένων.
 • Nα αντιταχθούν στην επεξεργασία των δεδομένων τους. Οι χρήστες έχουν το δικαίωμα να αντιταχθούν στην επεξεργασία των δεδομένων τους εάν η επεξεργασία πραγματοποιείται σε νομική βάση διαφορετική από τη συγκατάθεση. Περισσότερες λεπτομέρειες παρέχονται στην ειδική ενότητα παρακάτω
 • Να αποκτήσουν πρόσβαση στα δεδομένα τους. Οι χρήστες έχουν το δικαίωμα να μάθουν εάν επεξεργάζονται δεδομένα από τον Ιδιοκτήτη, να αποκτήσουν γνωστοποίηση σχετικά με ορισμένες πτυχές της επεξεργασίας και να αποκτήσουν αντίγραφο των υπό επεξεργασία δεδομένων
 • Να επαληθεύσουν και να επιδιορθώσουν επιδιόρθωση τα δεδομένα τους. Οι χρήστες έχουν το δικαίωμα να επαληθεύουν την ακρίβεια των δεδομένων τους και να ζητούν την ενημέρωση ή τη διόρθωσή τους
 • Να περιορίσουν την επεξεργασία των δεδομένων τους. Οι χρήστες έχουν το δικαίωμα, υπό ορισμένες περιστάσεις, να περιορίζουν την επεξεργασία των Δεδομένων τους. Σε αυτήν την περίπτωση, ο Ιδιοκτήτης δεν θα επεξεργαστεί τα Δεδομένα τους για άλλο σκοπό εκτός από την αποθήκευση τους.
 • Να διαγραφούν τα προσωπικά τους δεδομένα ή να καταργηθούν με άλλο τρόπο. Οι χρήστες έχουν το δικαίωμα, υπό ορισμένες συνθήκες, να ζητήσουν τη διαγραφή των Δεδομένων τους από τον Ιδιοκτήτη.
 • Να λάβουν τα δεδομένα τους και να μεταφερθούν σε άλλο ελεγκτή. Οι χρήστες έχουν το δικαίωμα να λαμβάνουν τα δεδομένα τους σε διαρθρωμένη, ευρέως χρησιμοποιούμενη και αναγνώσιμη από μηχανή μορφή και, αν είναι τεχνικά εφικτό, να τα μεταδίδουν σε άλλο ελεγκτή χωρίς κανένα εμπόδιο. Η διάταξη αυτή εφαρμόζεται υπό την προϋπόθεση ότι τα Δεδομένα επεξεργάζονται αυτοματοποιημένα μέσα και ότι η επεξεργασία βασίζεται στη συγκατάθεση του Χρήστη, σε μια σύμβαση την οποία ο Χρήστης αποτελεί μέρος ή στις προ-συμβατικές υποχρεώσεις του.
 • Να υποβάλλουν μια καταγγελία. Οι χρήστες έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν αξίωση ενώπιον της αρμόδιας αρχής προστασίας των δεδομένων τους

Λεπτομέρειες σχετικά με το δικαίωμα αντικρούσεως της επεξεργασίας

Όποτε τα προσωπικά δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία για δημόσιο συμφέρον, κατά την άσκηση δημόσιας εξουσίας που έχει ο Ιδιοκτήτης ή για τους σκοπούς των νόμιμων συμφερόντων που επιδιώκει ο Ιδιοκτήτης, οι Χρήστες μπορούν να αντιταχθούν στην επεξεργασία αυτή παρέχοντας λόγο σχετικό με την ιδιαίτερη κατάστασή τους δικαιολογεί την αντίρρηση.

Ωστόσο, οι χρήστες πρέπει να γνωρίζουν ότι, εάν τα προσωπικά τους δεδομένα υποβληθούν σε επεξεργασία για λόγους άμεσης εμπορικής προώθησης, μπορούν να αντιταχθούν σε αυτή τη μεταποίηση ανά πάσα στιγμή χωρίς να παρέχουν καμία αιτιολόγηση. Για να μάθουμε αν ο Κάτοχος επεξεργάζεται Προσωπικά Δεδομένα για σκοπούς άμεσου μάρκετινγκ, οι Χρήστες μπορούν να ανατρέξουν στις σχετικές ενότητες αυτού του εγγράφου.

Πώς να ασκήσετε αυτά τα δικαιώματα

Όποτε τα προσωπικά δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία για δημόσιο συμφέρον, κατά την άσκηση δημόσιας εξουσίας που έχει ο Ιδιοκτήτης ή για τους σκοπούς των νόμιμων συμφερόντων που επιδιώκει ο Ιδιοκτήτης, οι Χρήστες μπορούν να αντιταχθούν στην επεξεργασία αυτή παρέχοντας λόγο σχετικό με την ιδιαίτερη κατάστασή τους δικαιολογεί την αντίρρηση.

Ωστόσο, οι χρήστες πρέπει να γνωρίζουν ότι, εάν τα προσωπικά τους δεδομένα υποβληθούν σε επεξεργασία για λόγους άμεσης εμπορικής προώθησης, μπορούν να αντιταχθούν σε αυτή τη μεταποίηση ανά πάσα στιγμή χωρίς να παρέχουν καμία αιτιολόγηση. Για να μάθουμε αν ο Κάτοχος επεξεργάζεται Προσωπικά Δεδομένα για σκοπούς άμεσου μάρκετινγκ, οι Χρήστες μπορούν να ανατρέξουν στις σχετικές ενότητες αυτού του εγγράφου.

Νομικές Ενέργειες

Τα Προσωπικά Δεδομένα του Χρήστη μπορούν να χρησιμοποιηθούν για νομικούς σκοπούς από τον Ιδιοκτήτη στο Δικαστήριο ή σε διαδικασίες που οδηγούν σε πιθανές νομικές ενέργειες που προκύπτουν από την κακή χρήση αυτής της Ιστοσελίδας ή των συναφών Υπηρεσιών.

Ο Χρήστης δηλώνει ότι γνωρίζει ότι μπορεί να υποχρεωθεί ο Ιδιοκτήτης να αποκαλύψει προσωπικά δεδομένα κατόπιν αιτήματος των Δημόσιων Αρχών.

Νομικές Ενέργειες

Τα Προσωπικά Δεδομένα του Χρήστη μπορούν να χρησιμοποιηθούν για νομικούς σκοπούς από τον Ιδιοκτήτη στο Δικαστήριο ή σε διαδικασίες που οδηγούν σε πιθανές νομικές ενέργειες που προκύπτουν από την κακή χρήση αυτής της Ιστοσελίδας ή των συναφών Υπηρεσιών.

Ο Χρήστης δηλώνει ότι γνωρίζει ότι μπορεί να υποχρεωθεί ο Ιδιοκτήτης να αποκαλύψει προσωπικά δεδομένα κατόπιν αιτήματος των Δημόσιων Αρχών.

Πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα του χρήστη

Εκτός από τις πληροφορίες που περιέχονται σε αυτήν την πολιτική Προστασίας Δεδομένων, αυτός ο δικτυακός τόπος μπορεί να παρέχει στον χρήστη συμπληρωματικές και συμφραζόμενες πληροφορίες σχετικά με συγκεκριμένες Υπηρεσίες ή τη συλλογή και επεξεργασία των Προσωπικών του Δεδομένων κατόπιν αιτήματος.

Καταγραφή και συντήρηση συστήματος

Για λόγους λειτουργίας και συντήρησης, αυτός ο ιστότοπος και οι υπηρεσίες τρίτων μερών ενδέχεται να συλλέγουν αρχεία που καταγράφουν την αλληλεπίδραση με τον εν λόγω ιστότοπο (αρχεία καταγραφής συστήματος) χρησιμοποιώντας για το σκοπό αυτό άλλα προσωπικά δεδομένα (όπως η διεύθυνση IP).

Πληροφορίες που δεν περιλαμβάνονται σε αυτήν την Πολιτική Προστασίας

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη συλλογή ή την επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων μπορούν να ζητηθούν από τον Ιδιοκτήτη ανά πάσα στιγμή. Ανατρέξτε στις πληροφορίες επικοινωνίας στην αρχή αυτού του εγγράφου.

Αλλαγές στην πολιτική Προστασίας Δεδομένων

Ο Κύριος διατηρεί το δικαίωμα να προβεί σε αλλαγές σε αυτήν την Πολιτική Προστασίας Δεδομένων ανά πάσα στιγμή, ειδοποιώντας τους Χρήστες σε αυτή τη σελίδα και ενδεχομένως σε αυτόν τον Ιστότοπο ή / και – εφόσον αυτό είναι τεχνικά και νομικά εφικτό – στέλνοντας ειδοποίηση στους Χρήστες μέσω οποιωνδήποτε πληροφοριών επικοινωνίας διαθέσιμες στον Ιδιοκτήτη. Σας συνιστούμε να ελέγχετε συχνά αυτή τη σελίδα, ανατρέχοντας στην ημερομηνία της τελευταίας τροποποίησης που αναφέρεται στο κάτω μέρος.

Σε περίπτωση που οι αλλαγές επηρεάζουν τις δραστηριότητες επεξεργασίας που εκτελούνται βάσει της συγκατάθεσης του Χρήστη, ο Κάτοχος θα συλλέξει νέα συγκατάθεση από τον Χρήστη, όποτε απαιτείται.

Ορισμοί και νομικές αναφορές

Προσωπικά Δεδομένα (ή Δεδομένα)

Οποιεσδήποτε πληροφορίες που άμεσα, έμμεσα ή σε σχέση με άλλες πληροφορίες – συμπεριλαμβανομένου ενός προσωπικού αριθμού αναγνώρισης – επιτρέπουν την αναγνώριση ή την αναγνώριση ενός φυσικού προσώπου.

Δεδομένα Χρήσης

Οι πληροφορίες που συλλέγονται αυτόματα μέσω αυτού του Δικτυακού Τόπου και οι οποίες μπορούν να περιλαμβάνουν: τις διευθύνσεις IP ή τα ονόματα τομέα των υπολογιστών που χρησιμοποιούν οι Χρήστες που χρησιμοποιούν αυτή την Ιστοσελίδα, τις διευθύνσεις URI (Uniform Resource Identifier), την ώρα της αίτησης, τη μέθοδο που χρησιμοποιήθηκε για την υποβολή αίτημα προς το διακομιστή, το μέγεθος του αρχείου που λαμβάνεται σε απάντηση, τον αριθμητικό κωδικό που υποδεικνύει την κατάσταση της απάντησης του διακομιστή (επιτυχής έκβαση, σφάλμα κλπ.), τη χώρα προέλευσης, τις δυνατότητες του προγράμματος περιήγησης και το λειτουργικό σύστημα που χρησιμοποιούν (π.χ. ο χρόνος που αφιερώνεται σε κάθε σελίδα του Δικτυακού Τόπου) και οι λεπτομέρειες σχετικά με τη διαδρομή που ακολουθείται στον ιστότοπο με ειδική αναφορά στην ακολουθία των σελίδων που επισκέφθηκε και άλλες παραμέτρους σχετικά με το λειτουργικό σύστημα της συσκευής και / ή το περιβάλλον πληροφορικής του χρήστη.

Χρήστης

Το άτομο που χρησιμοποιεί αυτή την Ιστοσελίδα και το οποίο, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά, συμπίπτει με το Υποκείμενο Δεδομένων.

Υποκείμενο Δεδομένων

Το φυσικό πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα προσωπικά δεδομένα.

Υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων

Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, ο οργανισμός ή άλλος φορέας που επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα για λογαριασμό του ιδιοκτήτη, όπως περιγράφεται στην παρούσα πολιτική απορρήτου.

Ιδιοκτήτης

Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, ο οργανισμός ή άλλος φορέας ο οποίος, από μόνος του ή από κοινού με άλλους, καθορίζει τους σκοπούς και τα μέσα επεξεργασίας των Προσωπικών Δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων των μέτρων ασφαλείας σχετικά με τη λειτουργία και χρήση αυτής της Ιστοσελίδας. Ο ελεγκτής δεδομένων, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά, είναι ο ιδιοκτήτης αυτής της ιστοσελίδας.

Ιστότοπος

Τα μέσα με τα οποία συλλέγονται και υποβάλλονται σε επεξεργασία τα Προσωπικά Δεδομένα του Χρήστη.

Υπηρεσία

Η υπηρεσία που παρέχεται από τον παρόντα ιστότοπο όπως περιγράφεται στους σχετικούς όρους (εφόσον υπάρχουν) και σε αυτόν τον ιστότοπο.

Ευρωπαϊκή Ένωση (ή ΕΕ)

Μικρά σύνολα δεδομένων που αποθηκεύονται από τον ιστότοπο στη συσκευή του χρήστη.

Cookies

Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά, όλες οι αναφορές που γίνονται στο παρόν έγγραφο στην Ευρωπαϊκή Ένωση περιλαμβάνουν όλα τα σημερινά κράτη μέλη στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο.

Νομικές Πληροφορίες

Αυτή η δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων έχει καταρτιστεί με βάση τις διατάξεις πολλών νομοθεσιών, συμπεριλαμβανομένων των άρθρων 13/14 του Κανονισμού 2016/679 της ΕΕ (Κανονισμός Γενικής Προστασίας Δεδομένων).

Αυτή η πολιτική απορρήτου σχετίζεται αποκλειστικά με τον παρόντα ιστότοπο, αν δεν αναφέρεται διαφορετικά στο παρόν έγγραφο.

Διαρροή Δεδομένων

Κάθε διαρροή της βάσης δεδομένων αυτού του ιστοτόπου θα αναφερθεί στην Ελληνική Αρχή Προστασίας Δεδομένων εντός 72 ωρών από τη διαπίστωση της.

Τελευταία Ενημέρωση: 11/03/2021